Maria i Bibelen, Koranen og livet

7. mars kl. 19:00 i Holmlia kirke

Kan fortellingen om Maria, Jesu mor, bidra til dialog og til å fremme likestilling og forståelse over religiøse skillelinjer?

Mehda Zolfaqari, Anne Berit Evang og Solfrid Molland forteller om den modige Maria, Jesu mor, som er så sentral både i kristendom og islam. Solfrid Molland vever historiene sammen med sanger og musikk hentet fra orientalsk og norsk musikktradisjon.

Gjennom historien har kvinner ofte blitt ekskludert fra å tolke religiøse tekster og fortellinger. Religion har også blitt brukt til å fremme krig og konflikt, og i dag opplever vi igjen økende polarisering og fremmedfrykt. Kan fortellingen om Maria, Jesu mor, bidra til dialog og til å fremme likestilling og forståelse over religiøse skillelinjer?

I denne forestillingen utforskes disse spørsmålene. Fra hvert vårt ståsted formidler vi historien om Maria, denne unge jenta som levde for mer enn to tusen år siden, og fortsatt inspirerer mennesker i dag.

Etter forestillingen åpnes det for samtale og spørsmål med utgangspunkt i forestillingen.

Mehda Zolfaqari, koranforteller
Anne Berit Evang, prest- og bibelforteller
Solfrid Molland, vokal/trekkspill

Manus: Mehda Zolfaqari, Anne Berit Evang og Solfrid Molland
Regi: Kjersti Haugen
Foto: Elin Osjord
Produskjonsår: 2018/19

Nyproduksjon av forestillingen i 2022 med Kilden teater som samprodusent og Endre Sannes Hadland som dramaturg.

Forestillingen er støttet av Kulturdepartementet.

Denne oppsetningen er en del av dialogprosjektet «Respectare» i Holmlia kirke, med støtte fra Barne- og familiedepartementet.

Gratis inngang