Gudstjeneste på kvinnedagen m/Biskop Veiteberg

8. mars kl. 11:00 i Holmlia kirke

Vi synger salmer som er skrevet av noen av de sterke kvinnestemmene i salmeboka, og Biskop Kari Veiteberg preker om den Kanaaneiske kvinnen.

Biskop Veiteberg har i sin bispegjerning stått fram som en tydelig og klok stemme i både kirke- og samfunnsdebatt. Hun har som forfatter løftet fram bibelens kvinnefortellinger med bøkene Bibelens Kvinner (1995) og Evas Døtrer (2001).

Kafedral med biskopen etter gudstjenesten. Vi fortsetter samtalen om gudstjenesten, tekstene og tematikk.

Biskop Kari Veiteberg, predikant

Silje Kivle Andreassen, liturg

Bendik Vollebæk, liturg

Diakon Ann-Kathrin Kabo

Kirkemusiker Hans Olav Baden

Anna Almqvist, fløyte

Gratis inngang