Johannespasjonen på norsk

3. april kl. 20:00 i Holmlia kirke

Som avslutningskonsert på Pulsfestivalen fremfører Svein Tindberg, Holmlia kammerkor og musikere en egen versjon av Johannespasjonen av Johan Sebastian Bach.

Johannespasjonen er opprinnelig skrevet på tysk. Under Pulsfestivalen kan du oppleve en helt spesiell utgave –  på norsk!

En av våre fremste formidlere, Svein Tindberg, leser Jesu lidelseshistorie fra Johannesevangeliet, og kor og musikere fremfører Bachs  fantastiske musikk mellom lesningene.

Mye av Johnnespasjonens musikk er skrevet direkte til teksten i Johannesevangeliets gjenfortelling av Jesu lidelseshistorie (Joh. 18-19). Verket er skrevet på Bachs morsmål, tysk. De musikalske resitativene som er skrevet for solist, blir i denne versjonen erstattet av rene lesninger av Svein Tindberg. Holmlia kammerkor synger koralene i Ragnar Grøms oversettelse. I tillegg vil musikere og kor fremføre andre elementer fra Johannespasjonen, samt annen musikk av Bach.

Svein Tindberg har hatt stor suksess med sine monologforestillinger hvor han har fremført hele Markusevangeliet, og senere også hele Apostlenes gjerninger. Han regnes som en av våre fremste skuespillere og formidlere, og har i en årrekke vært fast ansatt på Det norske teateret.

Holmlia kammerkor er et prosjektbasert kor med fokus på  kirkemusikk og klassisk repertoar, ledet av Holmlia-organist Hans Olav Baden. Under fjorårets Pulsfestival hadde de stor suksess med deres fremføring av John Rutters vakre Requiem. Nå er det Bach sin tur.

Billetter kommer snart