Kjell Magne Bondevik – Levet og lært

3. mars kl. 19:00 i Holmlia kirke

Kjell Magne Bondevik deler tanker og erfaringer fra barndom og ungdomsliv, om et innholdsrikt politikerliv og om tro.

Kjell Magne Bondevik er utdannet prest, men er mest kjent for sitt lange med politikk og internasjonalt engasjement.

Denne kvelden vil han la seg intervjue om barndom og ungdom, også i forhold til tro og kristne miljøer. Han vil videre snakke om noen sider ved å være politiker og opptre internasjonalt, også det i forhold til tro. 

Etter intervjuet åpnes det for spørsmål og samtale.

Kjell Magne Bondevik er en av våre mest markante politikere og statsministere. Han ble valgt som leder i Kristelig folkeparti i 1983, og var i tiden fram til 2005 statsråd i flere perioder og departementer, og ikke minst statsminister for to ulike koalisjonsregjeringer.

I 2006 etablerte han stiftelsen Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, nå kalt «Oslosenteret». Her viderefører han sine særlige interesser for menneskerettigheter, demokratiutvikling og interreligiøs og interkulturell dialog.

Arrangementet inngår i Holmlia kirkes månedlige temakvelder, og serien, «Levet og lært».