Turn up – Åpen scene

26. mars kl. 18:00 i Forandringshuset Holmlia

Lokale unge talenter og overraskelser fyller Forandringshusets scene med egne og andres tekster, poesi, beats og låter.

Vil du opptre på konsert med din musikk foran et publikum?

Vil du dele ditt budskap med andre gjennom en performance?

Vil du opptre på TURN-UP?

I samarbeid med Forandringshuset Holmlia arrangerer vi «Åpen scene» for alle ungdommer som vil prøve seg på en scene med et kunstnerisk uttrykk. Musikk, poesi, performance, drama, dans – på Turn up er alt lov!

Arrangør: Forandringshuset Holmlia

Litt om Forandringshuset:

Forandringshusets viktigste oppgaver er å bygge åpne, trygge fellesskap, der barn og unge kan være seg selv og leve og utvikle seg som hele mennesker. Vi er kontinuerlig i forandring for å sikre at det vi gjør svarer på barn og unges behov. Alle unge mennesker trenger å bli bekreftet, hørt og utfordret slik at de tør være seg selv og har mot til å stå opp for andre.

Vi har et mangfoldig tilbud av aktivitet i egne Forandringshus og flere konsepter som vi leverer på skoler, fritidsklubber og på andre arenaer der barn og unge er i fokus.

Vi leverer aktiviteter under følgende hovedoverskrifter:

Les mer på www.forandringshuset.no

Gratis inngang