Frivillig

Vil du være med på å skape gode festivalopplevelser på Holmlia? Vi trenger frivillige under PULSfestivalen!

Oppgaver vi trenger hjelp til: billettsalg, vakt under arrangementer, rigging av stoler etc. Du kommer da gratis inn på arrangementet.

Ta kontakt med Hans Olav Baden på hb258@kirken.no, hvis du kan og vil bidra.